Tjenester

Imenco Havbruk utfører notspyling, ROV inspeksjoner og konsulentbistand.

Vårt hovedfokus på tjenestene vi leverer er bedret velferd for fisken og at det skal bli mer kostnadseffektive løsninger for oppdretter.

Vi jobber med å utvikle nye produkter samtidig som vi leverer tjenester til næringen. På denne måten har vi veldig god informasjon om hva bransjen trenger og hvilke utfordringer som er der ute. Vi bruker den informasjonen og erfaringen vi får til intern produktutvilking som gir oppdrettere bedre og mer effektive løsninger på sikt.

Vi får jobben gjort, vi får økt vår kunnskap og testet nye løsninger og kunden ender opp med stadig mer effektive og kostnadsbesparende løsninger.

Vi kan også bistå med konsulentvirksomhet og har gjennom vår tilgang til mange disipliner av ingeniørtjenester, mekanisk kompetanse og elektroavdeling mulighet til å hjelpe til med løsninger på nær sagt hva det måtte være.

Dersom du har noe du skulle hatt hjelp til så er det bare å ringe.

Notspyling

 

Notspyling utføres i Rogaland og  Hordaland. Tjenesten utføres i tett samarbeid med oppdretter. Våre grunntanker rundt notspyling er at det skal utføres effektivt men skånsomt og at dette gjøres ved bruk av Flyer Notvasker.

Vi leverer og utvikler løsning for notspyling som er skånsom for både fisk og not. Vi logger stadig flere parametre under spyleoperasjon og leverer en detaljert logg ved utført spyling. Flere nye løsninger er under uttesting og utvikling og vil bli tilgjengelig om ikke lenge.

Kontakt oss

Olve Byre

Olve Byre

ROV inspeksjon

Vi utfører ROV inspeksjoner fra ulike fartøy utstyrt med ulike ROV av ulik størrelse ut fra oppdraget vi blir booket på.

ROV er installert på våre spylebåter og de kan derfor både utføre spyleoppdrag og ROV operasjoner. I tillegg har vi eget fartøy med stor marsjfart som kan utføre inspeksjoner i et større geografisk område. Disse fartøyene utfører notinspeksjon, sjekk av dødfisk, inspeksjon av bunnlodd og er standbyfartøy ved andre operasjoner.

Utfyllende rapport med bilder og video fra hele operasjonen blir alltid levert med våre inspeksjoner.

Vi har også mulighet til å utføre korte og kjappe inspeksjoner fra vår RIB som er utstyrt med liten inspeksjons ROV med gripeklo. Kjapt på plass og liten kost. Så hvis du må sjekke bunnforhold på grunnere steder, må sjekke underside av båt, har mistet noe på sjøen ol. stiller vi opp kjapt og hjelper deg med dette.

Kontakt oss

Olve Byre

Olve Byre

Konsulenttjenester

Noe annet du trenger hjelp til som du ikke har lest om allerede?

Da er det bare å ta kontakt og så kan vi sikkert hjelpe deg. Vi har med oss 35 års erfaring fra industri og offshore og 19 års erfaring fra havbruksnæringen, så vi har god erfaring på å løse problemer og utfordringer for kunder over hele verden.

Det er bare å ta kontakt og slå av en prat og så ser vi om vi kan finne en løsning sammen.

Kontakt oss

Olve Byre

Olve Byre