Maskinlæring

Maskinsynkamera

Enestående bildekvalitet + maskinlæring = sant

Fiskehelsekamera fra Imenco Havbruk

Imenco fishehelsekamera. Klargjort for maskinsyn med Aquabyte software.

Maskinlæring setter strenge krav til bildekvalitet og oppløsning.

Vi har laget et nytt kamera for telling av lakselus og måling av biomasse i sanntid.

Kameraet er skreddersydd maskinlæring og intelligent bruk av undervannskamerabilder i havbruk.

Kontakt oss for mer informasjon og demonstrasjon.

Kontakt oss

Stig Martin Bø - Imenco Havbruk

Stig Martin Bø

Olve Byre

Olve Byre