Superkamera for havbruksnæringen

Vi startet på 6000 meters dyp – subseaerfaringen gir et unikt oppdrettskamera.

Imenco har tatt det beste fra subseateknologien og utviklet et overvåkningskamera til bruk i havbruksnæringen, og har gjort det tilgjengelig som en attraktiv kombinasjon av kvalitet og pris.

Gemini Aquaculture Camera blir tatt varmt imot av næringen. En rekke systemer er levert og under leveranse til oppdrettere langs hele kysten.

-Oppdretterne får de beste fargebildene av fisken under vann som er mulig å få i dag, sier Geir Egil Østebøvik, administrerende direktør i Imenco.
– Ambisjonen vår er at dette systemet ikke bare skal brukes til å fôre i riktig mengde, men også til å telle lus og se hvor mye biomasse det er i merdene.

Maskinlæring og Imenco = sant

Maskinlæringsselskapet Aquabyte og Imenco Havbruk annonserer et partnerskap for et undervannskamera utstyrt med maskinlæringssystem.

Aquabyte skriver i meldingen de planlegger å tilby flere produktlinjer som er kompatible med Imenco sitt kamerasystem.  Det første produktet som lanseres er lakselustelling, etterfulgt av biomasseestimering og fiskehelsevurdering. Programvaren bruker avanserte maskinlæringsteknikker og er også i stand til å reidentifisere unik fisk.

Les hele saken her!

Kontakt oss for pris, referanser – og en prat om dine behov.

 

Kontakt oss

Stig Martin Bø - Imenco Havbruk

Stig Martin Bø

Olve Byre

Olve Byre