LED belysning

Philips Lighting Aquaculture

Vi samarbeider med Phillips Lighting Aquaculture om å levere lys til oppdrettsanlegg.

Vi har personell som kan stå for installasjon av lys på lokasjon og sørge for at alt blir korrekt satt opp.

Lys styres per i dag gjennom Phillips sin programvare for lysstyring, men vi jobber med å få det integrert i vår SmartView sånn at vinsj også kan brukes sammen med lys og at det kan styres fra samme platform som kamera.