Kamerasystem

Merdskap

Vi har egen produksjon av skap i vår elektro- og automasjonsavdeling.

Imenco taurus vinsj merdkamera med kontrollskap merd

Elektroskap produseres i henold til våre grundige interne retningslinjer og etter nasjonale standarder.

Merdskap kan settes opp på mange forskjellige måter med ulike interface og ulik plassering.

Vi lager også skap på forespørsel til andre applikasjoner enn våre egne kamerasystem.

Kontakt oss

Stig Martin Bø - Imenco Havbruk

Stig Martin Bø

Olve Byre

Olve Byre