Markedet omfavner neste generasjon subseakamera for havbruk

Over 100 systemer systemer er levert og under leveranse til oppdrettere langs hele kysten. Og det er så langt i 2019.

– Oppdretterne får de beste fargebildene av fisken under vann som er mulig å få i dag, sier Geir Egil Østebøvik, administrerende direktør i Imenco.

Utviklet i samarbeid med oppdretterne

Imenco vant anbud hos Havforskningsinstituttet

IP-basert system

Systemet består to lysfølsomme linser som gir 360 graders dekning i merden.

Det følger også med vinsj, fiberkabel og en brukervennlig programvare.  Optikken på kameraet gir høyoppløselige fargebilder som kan sees på skjermer i kontrollrommet. Systemet er IP-basert, og sensorer leser dybde og temperatur.

Maskinlæring og Imenco = sant

Maskinlæringsselskapet Aquabyte og Imenco Havbruk tilbyr sammen et konsept med undervannskamera fra Imenco utstyrt med maskinlæringssystem fra Aquabyte: Praktisk, funksjonelt maskinsyn for havbruksnæringen.

[Les om samarbeidet her!]

Her vil tilbys en rekke produktlinjer som er kompatible med Imenco sitt kamerasystem.  Det første produktet som lanseres er lakselustelling, etterfulgt av biomasseestimering og fiskehelsevurdering. Programvaren bruker avanserte maskinlæringsteknikker og er også i stand til å reidentifisere unik fisk.

Første oppdretter som søker om å droppe manuell lusetelling

De fleste kundene vil ta i bruk et kombinasjonskamera, der Gemini og  fiskehelsekameraet (over) er satt sammen i en enhet for full operasjonell fleksibilitet. Imidlertid kan man f.eks. drive lusetelling med kun fiskehelsekameraet.

Les hele saken her >>