Kundeansvarlig Havbruk, Region Nord

Imenco gruppen feirer 40-årsjubileum for olje og gass relatert service og produktsalg i år, og har i tillegg satset sterkt på Offshore Wind og Havbruk de siste årene. Vi har nå etablert oss i Harstad gjennom kjøp av Manoda AS og ønsker å utvide våre tjenester til også å omfatte Havbruk / Oppdrett.  Innen Havbruk / Oppdrett har vi de senere år trukket erfaring fra å være verdens største kameraprodusent til olje og gassmarkedet og har nå utviklet flere kameraløsninger til dette markedet, hvorav siste utviklede kamera skal brukes til å identifisere og telle lus samt måle biomasse i merdene.

Hovedkontoret er lokalisert i Aksdal nær Haugesund med avdelingskontorer i Stavanger, Bergen, Harstad, Aberdeen, Wick (Scotland), Ningbo (Kina), Singapore, Lafayette (USA).  Vi har i dag over 200 godt kvalifisert ansatte.

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere har mange års erfaring med å utvikle løsninger for næringen. Som et resultat av dette leverer vi produkter og tjenester som overgår forventingene i bransjen og vi samarbeider tett med kundene våre for å tilfredsstille deres behov.

Vi ser en økende etterspørsel etter våre produkter og søker;

KUNDEANSVARLIG HAVBRUK, REGION NORD

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

  • Ansvar for kundebehandling i regionen
  • Kundeoppsøkende virksomhet
  • Bidra til fremtidig produktutvikling

Utdanning og kvalifikasjoner

For å lykkes i stillingen mener vi det er viktig at du har minst 3 års erfaring fra havbruksnæringen og at du har fullført relevant høyere utdanning. Erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Du snakker og skriver norsk, i tillegg til engelsk. Du har et omfattende nettverk innen havbruk, bygger kontinuerlig nyttige nettverk og er i stand til å bruke dem til å nå dine og selskapets mål. Du handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater. Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte, snakker med autoritet og overbevisning og presenterer på en effektiv måte. Du gjør inntrykk, overbeviser og får gjennomslag for ideer og planer. Du identifiserer og utnytter kommersielle muligheter, i tillegg har du en sterkt positiv effekt på forretningsmessig utvikling og fortjeneste. Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet og oppnår kvalitetsmessig gode resultater.

Imenco tilbyr den rette kandidaten

  • En spennende stilling der du får muligheten til å jobbe i en fremtidsrettet næring.
  • Et arbeidsmiljø preget av stort engasjement og en sterk vilje til å oppnå resultater   for både våre medarbeidere, kunder og selskapet.
  • En utfordrende og meget selvstendig stilling med frihet under ansvar.
  • Mulighet til å påvirke retningen selskapet skal ta innenfor dette markedet.
  • Konkurransedyktige betingelser og ryddige arbeidsforhold.

Arbeidsted

Kontorsted:    Harstad
Arbeidsted:    Hele region nord

Kontaktinformasjon

Olve Byre
e-mail: ob@imenco.com
Tel: 488 68 393

Send søknad og CV snarest – til ea@imenco.com eller via post til

Imenco AS
P.B. 2143
5504 Haugesund merk: Ellen Aursland

Imenco Havbruk bedre bilde av lakselus får du ikke-001