Ledig stilling: Ansvarlig service og installasjon, havbruk (servicesjef)

Imenco gruppen feirer 40-årsjubileum for olje og gass relatert service og produktsalg i år, og har i tillegg satset sterkt på Offshore Wind og Havbruk de siste årene.  Innen Havbruk / Oppdrett har vi de senere år – basert på erfaringen fra å være verdens største kameraprodusent til olje og gassmarkedet- utviklet flere kameraløsninger for havbruk. Siste skudd på stammen her er et  kamera for å identifisere og telle lus, samt måle biomasse i merdene.

Hovedkontoret er lokalisert i Aksdal nær Haugesund med avdelingskontor i Stavanger, Bergen, Harstad, Aberdeen, Wick (Scotland), Ningbo (Kina), Singapore, Lafayette (USA).  Vi har i dag over 200 høyt kvalifisert ansatte.

Våre medarbeidere har mange års erfaring med å utvikle løsninger for næringen. Som et resultat av dette leverer vi produkter og tjenester som overgår forventningene i bransjen og vi samarbeider tett med kundene våre for å tilfredsstille deres behov.

Vi ser en økende etterspørsel etter våre produkter og søker;

Leder SERVICE og INSTALLASJON, HAVBRUK

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

  • Ansvar for service, support og installasjon av vår havbruksprodukter
  • Koordinere service og installasjonsteam
  • Sørge for opplæring av installasjonsteam
  • Utforme og følge opp serviceavtaler
  • HMS ansvar

Utdanning og kvalifikasjoner

For å lykkes i stillingen mener vi det er en fordel med minst 3 års erfaring fra havbruksnæringen og at du har fullført relevant høyere utdanning. Erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Du snakker og skriver norsk, i tillegg til engelsk. Du er strukturert og kan bruke din erfaring til å lede andre ansatte og holde orden og oversikt på et stort antall produkter som skal installeres og er i omløp.  Du handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater. Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte, snakker med autoritet og overbevisning og presenterer på en effektiv måte. Du gjør inntrykk, overbeviser og får gjennomslag for ideer og planer. Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet og oppnår kvalitetsmessig gode resultater.

Imenco tilbyr den rette kandidaten:

– En spennende stilling der du får muligheten til å jobbe i en fremtidsrettet næring.
– Et arbeidsmiljø preget av stort engasjement og en sterk vilje til å oppnå resultater for både våre medarbeidere, kunder og selskapet.
– En stilling der man får koordineringsansvar for et antall medarbeidere.
– Mulighet til å påvirke fremtidig produktutvikling basert på tilbakemeldinger fra kunder.
– Konkurransedyktige betingelser og ryddige arbeidsforhold.

Arbeidsted

Kontorsted:    Aksdal eller Bergen. Andre lokasjoner kan være aktuelle for rett kandidat.
Arbeidsted:    Langs hele Norskekysten, hovedsakelig Rogaland og Hordaland

Kontaktinformasjon

Olve Byre
e-post: ob@imenco.com
Tel: 488 68 393

Send søknad og CV snarest – til ea@imenco.com eller via post til

Imenco AS
P.B. 2143
5504 Haugesund (Merkes: Ellen Aursland)